Godność i samodzielność

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://www.bip.dpsszpegawsk.pl/