Godność i samodzielnośćStowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych  „ CORDIS ”

Szpęgawsk, ul. Kasztanowa 23

83-200 Starogard Gd.

KRS 0000320770

NIP 5932541553Zarząd Stowarzyszenia:

Eunika Szachta - Prezes Stowarzyszenia

Magdalena Szczukowska - Zastępca Prezesa

Bożena Rzoska - Maj - Sekretarz  Stowarzyszenia

Grzegorz Godzina - Członek Zarządu

Jolanta Grajoszek - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Justyna Strączek - Przewodnicząca Komisji

Anna Szwedowska - Zastępca Przewodniczącego

Joanna Rogaczewska - Członek Komisji

 

Celem Stowarzyszenie jest wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy społecznej i instytucji pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych a w szczególności podjecie i wspieranie działalności  zapobiegającej izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych poprzez integracje ze środowiskiem lokalnym.
Stowarzyszenie współpracuje z Zespołem Kształcenia i Wychowania w zakresie działań wolontariatu dla młodzieży na podstawie Umowy Partnerskiej. Celem partnerstwa jest współpraca w zakresie wolontariatu i wzmacnianie postaw altruistycznych wśród dzieci i młodzieży oraz integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze społecznością szkolną. W działaniach wolontariatu biorą też udział uczniowie innych szkół.

 

 

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/