Godność i samodzielność

W miesiącu lutym 2012 roku Stowarzyszenie aplikowało w Konkursie Ofert, ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, w ramach realizacji zadań dotyczących organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Projekt pt. „Poszerzamy horyzonty” otrzymał dofinansowanie.

Celem zadania publicznego pt. „Poszerzamy horyzonty” było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia i naznaczenia społecznego poprzez krzewienie turystyki, kultury i sportu, aktywizowanie osób niepełnosprawnych i starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracja dzieci ze Szkoły Podstawowej z Brzeźna i Świetlicy Wiejskiej w Szpęgawsku z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i chorymi psychicznie, poznanie zasad tolerancji i akceptacji drugiego człowieka.

Poszczególne działania w zakresie realizacji działania publicznego pt. „Poszerzamy horyzonty”:

  • dnia 24 maja 2012r. zorganizowaliśmy wycieczkę do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku wraz ze zwiedzaniem okolic miejscowości Ostrzyce oraz Wieżyca. W wycieczce uczestniczyły osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie oraz mieszkańcy wsi Szpęgawsk.
  • dnia 21czerwca 2012 r. zorganizowaliśmy imprezę plenerową „ Powitanie Lata”. Charakter tego zadania opierał się na działaniach rekreacyjno - sportowych realizowanych w plenerze. W imprezie uczestniczyły osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim.
  • dnia 18 sierpnia 2012 r. odbyła się impreza sportowo - rekreacyjna Gminny Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej , w którym uczestniczyły drużyny reprezentujące poszczególne miejscowości Powiatu Starogardzkiego oraz w w meczu inauguracyjnym drużyna niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. Stowarzyszenie CORDIS zapewniło opiekę medyczną.
  • W dniach 19 – 20 września 2012 r odbyły się spotkania warsztatowe mające na celu zaprojektowanie i wykonanie latawców. Uczestnikami tych warsztatów były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim, dzieci ze Świetlicy Wiejskiej oraz osoby niepełnosprawne intelektualne i psychicznie chore – mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.
  • Uwieńczeniem warsztatów była impreza plenerowa „Dzień Latawca”, która odbyła się 2 października 2012 r. Na imprezie zostały zaprezentowane prace ( latawce) wykonane podczas warsztatów. W „Dniu Latawca” uczestniczyły osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie – mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzeżnie Wielkim i Świetlicy Wiejskiej ze Szpęgawsku.

Stowarzyszenie podejmowało w roku 2012 jeszcze inne działania (nie związane z projektem):

  • sierpień – Stowarzyszenie w połowie pokryło koszt związany z Koncertem w wykonaniu Litewskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej „SVAJONE”, który odbył się w pięknej scenerii szpęgawskiego parku.
  • Listopad – Wyjazd dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie chorych do Kręgielni „Ebro” w Tczewie – Stowarzyszenie pokryło koszt związany z wynajęciem torów.
  • Grudzień – Członkowie Stowarzyszenia wraz z osobami niepełnosprawnymi wzięli udział w Jarmarku świątecznym pt. „ W krainie Świętego Mikołaja” zorganizowanym przez Starogardzkie Centrum Kultury – na Rynku Starogardzkim.

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/