Godność i samodzielność

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Wśród tej grupy mieszkańców znajdują się również osoby o profilu autystycznym. Każda z tych osób funkcjonuje na różnym poziomie. Dom Pomocy Społecznej  świadczy trzy rodzaje usług: bytowe, opiekuńcze i wspomagające. System wsparcia nie różnicuje potrzeb wynikających z dysfunkcji mieszkańców. Osoby o profilu autystycznym wymagają jednak specjalistycznego, indywidualnego podejścia. Dom Pomocy podjął dzialania pod kątem utworzeniu systemu  wsparcia  osób autystycznych przebywających w placówce. Problemem jest brak sprawdzonych metod pracy i opieki z osobami dorosłymi z tą dysfunkcją, informacji o nabytych wcześniej umiejętnościach oraz wystarczającej ilości wykfalifikowanej kadry.

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym. Współpraca jest realizowana w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom.

Pracownicy placówki byli z wizytą w Ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie, podpatrując metody pracy terapeutów z młodzieżą i osobami dorosłymi. Efektem tej wizyty było zapoczątkowanie szkoleń kadry Domu w zakresie terapii behawioralnej oraz wdrożenie elementów tej terapii w pracy z autystycznymi mieszkańcami. Pierwsze efekty mile nas zaskoczyły. Podjęte działania pozwoliły na podniesienie aktywności i wzmocnienie więzi społecznych, np. Michał, osoba wycofana , pozbawiona zdolności do werbalnego porozumiewania się , której jedyną „aktywnością” było  rzucanie  kubkami, po wdrożeniu elementów terapii behawioralnej uzyskał możliwośc zmodyfikowania swych negatywnych, nieakceptowalnych zachowań. Okazało się również, że Michał  pamięta wiele elementów z wcześniej prowadzonej terapii.

Ponieważ osoby autystyczne  mają problem z odczytywaniem informacji przekazywanych niewerbalnie oraz schematycznym, często trudnym zachowaniem otrzymały możliość zamieszkania w  jednoosobowych  pokojach .

W związku ze wzrostem liczby osób z tym schorzeniem w społeczeństwie Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku podjął działania zmierzajace do utworzenia dodatkowych miejsc z końcem 2013 r.

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/