Godność i samodzielność

PROJEKT pt: „BLIŻEJ SIEBIE”

Zakładane cele zadania publicznego:

  • aktywizowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie,
  • odreagowanie napięć i emocji
  • zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego,
  • kształtowanie i wzmocnienie relacji międzyludzkich,
  • rekreacja i wypoczynek osób niepełnosprawnych i starszych.

Wyżej wymienione cele zrealizowaliśmy poprzez:

  • pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym w Szteklinie,
  • udział w Festynie Gminnym w Szpęgawsku
  • udział w imprezie rekreacyjnej pt. „Dzień pieczonego kartofla” w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Podczas realizacji działań wynikających z projektu „Bliżej siebie” w dniach 15 i 16 maja 2013 roku zorganizowaliśmy wyjazd busami grupy 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie wraz z opiekunami do Ośrodka Wypoczynkowego VIDA TOUR w Szteklinie, w powiecie starogardzkim. Program pobytu obejmował spacery nad jeziorem i po lesie oraz biesiadę przy ognisku przy akompaniamencie muzyki mechanicznej i nocleg ze śniadaniem. Pobyt poza miejscem zamieszkania pozwolił osobom niepełnosprawnym na rekreację, wypoczynek,odreagowanie napięć i emocji oraz kształtowanie i wzmocnienie relacji międzyludzkich. Partnerem projektu był Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, który to zabezpieczył dojazd do miejscowości wypoczynkowej (busy), wyżywienie podczas pobytu oraz opiekę pielęgniarską dla uczestników wyjazdu.

W dniu 17 sierpnia 2013 roku odbył się Gminny Festyn połączony z imprezą sportową. Organizatorem tego zadania była Gmina Wiejska Starogard Gdański. Partnerami byli i Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych CORDIS. Teren potrzebny do przeprowadzenie działań oraz poczęstunek zapewnił Zespół Świetlic Wiejskich. W działaniach wzięli udział niepełnosprawni mieszkańcy Domu (10 osób skład zespołu „Promyk słońca”) wraz z opiekunem zespołu – instruktorem terapii.

W dniu 04 września 2013 odbyła się impreza rekreacyjna w plenerze pt. „ Dzień pieczonego kartofla”. Uczestnikami tego zadania były osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci ze środowiska wiejskiego z powiatu starogardzkiego. Zadanie miało charakter imprezy plenerowej połączonej z biesiadowaniem przy ognisku, wykonywaniem rzeźby z ziemniaka. Imprezę prowadził animator – konferansjer. Zwieńczeniem biesiady była wystawa wykonanych prac z ziemniaka, każdy uczestnik otrzymał słodką niespodziankę. Partner Dom Pomocy Społecznej zapewnił nam miejsce do zorganizowania imprezy oraz poczęstunek (ciasto, napoje, kiełbasę na grilla, pieczywo, obiad). Opiekę podczas trwania imprezy zapewniali instruktorzy oraz pielęgniarka. Liczba uczestników wraz z zaproszonymi gośćmi wynosiła 100 osób. Impreza miała na celu kształtowanie i wzmocnienie relacji międzyludzkich oraz integrację i promowanie idei tolerancji i akceptacji.

 

Działania Stowarzyszenia CORDIS (poza projektem) w roku 2013:

  • 16.04.2013. Umowa Partnerska pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „CORDIS” a Stowarzyszeniem Górki. Celem partnerstwa jest wzajemna współpraca w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
  • 27.07.2013. Stowarzyszenie Cordis wraz z partnerem Domem Pomocy Społecznej w Szpęgawsku i Stowarzyszeniem Górki zorganizowało imprezę plenerową – Zawody Wędkarskie Osób Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Starogardzkiego i Tczewskiego w Tczewie na Placu 750 Lecia. Uczestnikami byli mieszkańcy z Domów Pomocy Społecznej w Damaszce, w Pelplinie, w Rokocinie, w Gniewie i w Szpęgawsku. Podczas trwania imprezy swą obecnością zaszczycili nas Starostowie Powiatu Starogardzkiego Pan Leszek Burczyk i Powiatu Tczewskiego Pan Józef Puczyński oraz Członkowie Zarządów Powiatów Pan Patryk Gabriel i Pan Stanisław Ackermann.

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/