Godność i samodzielność

Szpęgawsk 15.07.2021 r.

Projekt: „Pomorskie pomaga”

Cel projektu: łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Efekt projektu: zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203

Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.

Źródło finansowania: projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Powiat Starogardzki otrzymał Grant, którego celem jest wsparcie w walce z epidemią COVID-19 pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. W ramach Grantu Powiat Starogardzki zawnioskował o realizację następujących form wsparcia:

1) Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek) wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami DPS na okres pięciu miesięcy,

2) Zapewnienie kosztów noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS, którym z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 należy zapewnić noclegi poza miejscem zamieszkania

3) Zapewnienie mieszkańcom DPS miejsc tymczasowych 14-dniowej kwarantanny (m.in. noclegi, wyżywienie i zapewnienie opieki nad osobami, które znajdować się będą
w kwarantannie).

 

Otrzymane dofinansowanie: 715 250,00 zł.

 

 


 

 

Informacja

Informacja dla emerytów, rencistów i osób korzystających ze świadczenia przedemerytalnego, uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.

Celem otrzymania w/w środków, osoby uprawnione zobowiązuje się do złożenia OŚWIADCZENIA do dnia 31.05.2021 r.

Do pobrania:

Oświadczenie

 

 


Informacja

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ imienia dr. Józefa Marcelego Kopicza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin i urlopowania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w czasie trwania pandemii COVID-19

 


Szanowni Państwo

Sytuacja epidemiologiczna związana z SARS – CoV – 2 nie pozwala na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami  domu.

Placówka nasza umożliwia Państwu, formy komunikacji elektronicznej poprzez komunikatory tj. WhatssApp i Messenger.

Prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia daty i godziny wideorozmowy

Nr. Telefonów do kontaktu:

509 554 928  Pani Eunika Szachta

58 562 14 61 wewnętrzny 213 Pani Katarzyna Wojak

 

 


Dofinansowanie

 

 

 


 

Szpęgawsk 09.10.2020 r.

Województwo Pomorskie realizuje projekt p.n. „Pomorskie S.O.S." dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczenie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, w ramach grantu wyposażono w: jonizato-ozonator z opcją czyszczenia powietrza, lampy do dekontaminacji, maty dezynfekcyjne, system rozpylania substancji chemicznych SWITCH TANK, łóżka medyczne szpitalne (z materacem nieprzepuszczalnym i wysięgnikiem do wstawania), koncentrator tlenu, ssak medyczny, stojak na kroplówki, defibrylator przenośny, aparat EKG, pościel jednorazowego użytku, krzesło - ławeczka prysznicowa, podnośnik transportowo-kąpielowy, okulary ochronne, fartuch ochronny wielokrotnego użytku, czepki jednorazowe, rękawice jednorazowe. 


 

Szpęgawsk 06.10.2020 r.

Realizacja Grantu w ramach projektu „Pomorskie pomaga”

 

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy 46 domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19, zarówno wśród pensjonariuszy jak i pracowników DPS. Projekt służy ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, tym samym wpisuje się w przepis dotyczący trybu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Wartość projektu: 15 486 203

Wkład Funduszy Europejskich: 13 051 771,88 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. - 31.12.2020 r.

W ramach projektu „Pomorskie pomaga” Powiat Starogardzki otrzymał Grant, którego celem jest realizacja wsparcia dla pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19. W ramach Grantu wsparciem zostanie objętych 89 pracowników Domu Pomocy Społecznej im. dra Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, którego organem prowadzącym jest Powiat Starogardzki. Otrzymany Grant zostanie przeznaczony na wypłatę 3-miesięcznych dodatków dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z mieszkańcami (bez lekarzy i pielęgniarek). Łączna kwota Grantu wynosi 387 150,00 zł.

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 


 

Szpęgawsk 07.08.2020 r.

 

KOMUNIKAT NR 3/2020 z dnia 07.08.2020 r. DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU w sprawie wstrzymania odwiedzin i wyjazdów mieszkańców od dnia 08.08.2020 do odwołania.

 

Do pobrania:

Pełna treść komunikatu nr 3/2020 z dnia 07.08.2020 r.

 

 

 


 

 

Szpęgawsk 22.07.2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Szpęgawsku w sprawie regulaminu odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w okresie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV - 2

 

Do pobrania:

Pełna treść zarządzenia nr 6/2020

 

 


Projekt "Pomorskie S.O.S."

 

Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy realizuje projekt p.n. „Pomorskie S.O.S."  służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

 

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r. W ramach projektu udzielane są granty podmiotom prowadzącym i tworzącym domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne. Granty te dedykowane są zapewnieniu środków ochrony indywidualnej pracownikom ww. podmiotów, środków oraz sprzętu do dezynfekcji, wyposażenia izolatek, jak również usług dekontaminacji pomieszczeń, niezbędnych do odkażenia i zniwelowania skutków wywołanych przez obecność wirusa COVID-19.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i poprawa bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Wartość projektu wynosi: 9 814 926,29 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 342 687,35

W ramach powyższego projektu „Pomorskie S.O.S” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy 3 granty, których celem jest realizacja wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku).

W ramach projektu do każdego DPSu zostanie zakupiony sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne.

Otrzymane granty:

DPS Starogard Gdański 64 800,00 zł

DPS Rokocin 103 200,00 zł

DPS Szpęgawsk 256 800,00 zł

 

 

Szpęgawsk 24.04.2020 r.

 

Poszukujemy lokalnego koordynatora zbiórek na rzecz Naszej Placówki!

 

Uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku przystąpił do ogólnopolskiego systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ przygotowanego bezpłatnie przez naukowców i programistów. Na stronie znaleźć można informacje o naszych aktualnych potrzebach w tym trudnym czasie, a także zadeklarować pomoc.


Poszukujemy osoby, która byłaby gotowa podjąć się roli Koordynatora lokalnego. To osoba, która w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl jest łącznikiem między Darczyńcami a placówką. Koordynator organizuje lokalne zbiórki, zbiera produkty i przekazuje je w imieniu Darczyńców placówce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować Naszą placówką, prosimy o wypełnienie zgłoszenia na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/


Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału wideo, który tłumaczy, na czym polega rola Koordynatora lokalnego: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

 

Z poważaniem,

Anna Szwedowska

Dyrektor

 

 

 


 

KOMUNIKAT  NR  1/2020

z dnia 11.03.2020 r.

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W SZPĘGAWSKU

w sprawie wstrzymania odwiedzin i wyjazdów mieszkańców od dnia 11.03.2020 r do odwołania.

W związku z zaistniałą w kraju sytuacją epidemiologiczną Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku informuje  o wstrzymaniu odwiedzin   i wyjazdów mieszkańców od środy  11 marca 2020 r do odwołania.

Powyższa decyzja jest zgodna z celem ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 347) a także dobrem Pensjonariuszy.

 

 

 


 

 

 

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dom Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku,  ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail: iodo@dpsszpegawsk.pl, adres pocztowy: Dom Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański  lub prosimy o kontakt telefoniczny:  532-275-152.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez  Dom Pomocy Społecznej im. dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • Realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej
 • Zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy,

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 19sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. 2018 poz. 1878 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2439 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2019 poz. 1282 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2019 poz. 1352) ,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 roku

zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

734 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w

rodzinnego wywiadu środowiskowego  (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 1788 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 250),

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na  Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej oraz by móc przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby . W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w wyżej wymienionych przepisach.

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Domu Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku,  ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki  i archiwizacji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański ; zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Nie

 


 

Szpęgawsk to mała miejscowość leżąca pośród jezior i lasów Kociewia - jednego z najpiękniejszych regionów Pomorza. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku położony jest na trasie Starogard Gd. - Tczew, która umożliwia dogodną komunikację z większymi ośrodkami naszego województwa.

Dom otoczony jest pięknym, zabytkowym parkiem o powierzchni 5 ha. Zabudowania mieszkalne obejmują dwa dwupiętrowe pawilony oraz zabytkowy dworek.

Nasza placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Przebywają w niej zarówno mężczyźni jak i kobiety - ogółem 216 osób.

 

 

 

Dom Pomocy dysponuje pokojami 1,2 i 3 osobowymi oraz 4 osobowymi pokojami dla osób leżących. Placówka zatrudnia 135 pracowników. W skład kadry specjalistycznej wchodzą m.in.: instruktorzy terapii zajęciowej, pracownicy socjalni, psycholog, logopeda, rehabilitant, opiekunowie, pielęgniarki, sanitariuszki i pokojowe.

Dom prowadzi współpracę z innymi domami w województwie i na terenie kraju oraz z organizacjami pozarządowymi tj. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Stowarzyszenie Górki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych CORDIS.

Naszym mieszkańcom zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarsko - medyczną, ponadto oferujemy szeroką gamę zajęć terapeutycznych (tj. arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, terapia behawioralna, zajęcia w Sali Doświadczania Świata itp.) oraz wiele ciekawych zajęć kulturalno-oświatowych dostosowanych od indywidualnych możliwości i zainteresowań.

 

 

 


Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/