Godność i samodzielność

Osoby przybywające do DPS-u często nie odnajdują się w nowej rzeczywistości, bywają zagubione, izolują się od pozostałych mieszkańców, dlatego tak ważnym zadaniem jest aktywizacja mieszkańca i zaangażowanie w życie DPS-u, poprzez prowadzenie Terapii i Poradnictwa psychologicznego mającego na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa, zmniejszenia napięcia emocjonalnego, zadbanie o dobrostan psychiczny, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, stworzenie przyjaznej atmosfery w codziennym pobycie.

Zajęcia z psychologiem w naszym Domu odbywają się codziennie w godzinach 7.oo – 15.oo

Zadania Psychologa w DPS Szpęgawsk:

  • Diagnoza mieszkańców po przez wykorzystywanie metod psychologicznych
  • Rozwijanie i usprawnienie funkcjonowania poznawczego mieszkańców
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Terapia Psychologiczna indywidualna i grupowa
  • Dbanie o dobrostan emocjonalny, psychiczny mieszkańców i personelu
  • Wspieranie pracowników
  • Rozwiązywanie konfliktów

Metody:

  • Zajęcia Psychoedukacyjne, poruszana tematyka: Emocje, Stres, Agresja, Niepełnosprawność, Asertywność
  • Zajęcia profilaktyczne na temat Uzależnień, prowadzone przez powołany zespół
  • Zajęcia socjoterapeutyczne, rozmowa z mieszkańcami, aktywizacja mieszkańców
  • Kółka Zainteresowań: Komputerowe, muzyczne, filmowe
  • Psychodrama, terapia poprzez sztukę: Teatroterapia, Poezjoterapia
  • Zajęcia Korekcyjno – kompensacyjne: ćwiczenie pisania, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie psychomotoryki