Godność i samodzielność

Osoby przybywające do DPS-u często nie odnajdują się w nowej rzeczywistości, bywają zagubione, izolują się od pozostałych mieszkańców, dlatego tak ważnym zadaniem jest aktywizacja mieszkańca i zaangażowanie w życie DPS-u, poprzez prowadzenie Terapii i Poradnictwa psychologicznego mającego na celu stworzenie poczucia bezpieczeństwa, zmniejszenia napięcia emocjonalnego, zadbanie o dobrostan psychiczny, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, stworzenie przyjaznej atmosfery w codziennym pobycie.

Zajęcia z psychologiem w naszym Domu odbywają się codziennie w godzinach 7.oo – 15.oo

Zadania Psychologa w DPS Szpęgawsk:

 • Diagnoza mieszkańców po przez wykorzystywanie metod psychologicznych
 • Rozwijanie i usprawnienie funkcjonowania poznawczego mieszkańców
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Terapia Psychologiczna indywidualna i grupowa
 • Dbanie o dobrostan emocjonalny, psychiczny mieszkańców i personelu
 • Wspieranie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów

Metody:

 • Zajęcia Psychoedukacyjne, poruszana tematyka: Emocje, Stres, Agresja, Niepełnosprawność, Asertywność
 • Zajęcia profilaktyczne na temat Uzależnień, prowadzone przez powołany zespół
 • Zajęcia socjoterapeutyczne, rozmowa z mieszkańcami, aktywizacja mieszkańców
 • Kółka Zainteresowań: Komputerowe, muzyczne, filmowe
 • Psychodrama, terapia poprzez sztukę: Teatroterapia, Poezjoterapia
 • Zajęcia Korekcyjno – kompensacyjne: ćwiczenie pisania, wzbogacanie słownictwa, usprawnianie psychomotoryki

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/