Godność i samodzielność

Logopedia jest nauką o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku. Etymologicznie nazwa „logopedia” wywodzi się od greckich słów: „logos”- słowo, mowa oraz „paideia” – wychowanie. A zatem znaczy tyle, co wychowanie, kształtowanie mowy, czuwanie nad jej rozwojem, doskonaleniem i korygowaniem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Jak wynika z powyższego logopedia koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu, a więc mowy, integrując przy tym treści medyczne, psychologiczne, językoznawcze, pedagogiczne, społeczne a nawet artystyczne.

Terapią logopedyczną w naszym Domu objęci są mieszkańcy: z zaburzeniami mowy, spowodowanymi uszkodzeniem struktur korowych - typu afatycznego, z uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne - typu dyzartria, z zaburzeniami mowy spowodowanymi nieprawidłową budowę anatomiczną narządów mowy, z uszkodzeniem narządu słuchu, niepełnosprawne intelektualnie, osoby z zaburzeniami mowy w przebiegu schizofrenii, pląsawicy Huntingtona, ze spektrum autyzmu..

W przypadku postępowania logopedycznego jest uwzględniony całościowy rozwój mieszkańca. Ćwiczenia oddziałują na wszystkie funkcje, które łączą się z mową czy to w sposób pośredni, czy bezpośredni, na przykład: pamięć, uwaga, słuch, postrzeganie, koordynacja. Wykorzystywane są ćwiczenia z użyciem materiałów o znaczeniu konkretnym, a także ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.

Terapia logopedyczna obejmuje:

 • masaż (masaż dłoni, masaż szyi, masaż żuchwy, masaż czoła, masaż policzków, masaż warg, masaż dziąseł, masaż podniebienia, masaż języka)
 • ćwiczenia oddechowe usprawniające aparat oddechowy: wdech nosem, wydech ustami, wdech jedną dziurką, wydech drugą dziurka, różnicowanie faz oddechowych, pogłębianie oddechu i wzmacnianie wydechu, wydłużanie wydechu np. dmuchanie na kłębuszki z waty, piłeczki, papierki, świeczkę, bańki mydlane, nadmuchiwanie baloników
 • ćwiczenia fonacyjne – usprawniające mięśnie gardła: modulowanie siły głosu i wysokości głosu np. naśladowanie mruczenia (mmmmm), wyśpiewywanie samogłosek ( a, o, u, i, y , e), powtarzanie sylab ( ma, me, mo, mu, my ...itp.)
 • usprawnianie motoryki narządów mowy: ćwiczenia żuchwy, ćwiczenia warg i policzków, ćwiczenia języka, ćwiczenia podniebienia miękkiego np. otwieranie i zamykanie ust, wysuwanie i chowanie języka, oblizywanie warg, opuszczanie i unoszenie żuchwy, wysuwanie warg, parskanie, ziewanie, przełykanie śliny, wdech przez nos i wydech ustami
 • ćwiczenia słuchowe słuchu fonematycznego, prozodycznego, analizy i syntezy słuchowej np. różnicowanie dźwięków (bębenek, gwizdek) , wysłuchiwanie i różnicowanie odmiennych od siebie odgłosów (chrapanie i dzwonienie pęku kluczy, zamykanie okna i kaszel itp.), rozpoznawanie różnych rzeczy zamkniętych w pudełku ( groch, kamyki, piasek), toczenie piłki i kamyka po podłodze i wysłuchiwanie jaki przedmiot wydał dźwięk, szukanie ukrytego, dzwoniącego budzika
 • ćwiczenia artykulacyjne polegające na wywoływaniu głosek, bądź na korekcji głosek czyli wyuczeniu prawidłowych ruchów artykulacyjnych właściwych danym głoskom
 • doskonaleniu artykulacji- ustawienie narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia głosek
 • ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu i w mowie potocznej
 • wypracowanie sposobu komunikowania poprzez proste zdania
 • ciągłe wzbogacaniu słownictwa – swobodne rozmowy, opowiadanie i czytanie wierszyków i bajek, opowiadanie treści obrazków, kontakt z przyrodą
 • rozwijaniu umiejętności czytania i pisania (jeśli to możliwe)
 • aktywizowaniu do życia społecznego poprzez zabawę, piosenki, inscenizacje.

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

PONIEDZIAŁEK – 12.oo – 15.oo

WTOREK – 11.oo – 15.oo

PIĄTEK – 13.oo – 15.oo

JEDNA SOBOTA W MIESIĄCU

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/