Godność i samodzielność

... Drugi raz braliśmy udział w szlachetnej akcji, w tym roku użyczyliśmy środków transportu, a nasi Domownicy wraz z terapeutami i psychologiem wspólnie z wolontariuszami Szlachetnej Paczki dostarczali podarunki do potrzebujących. Piękna Akcja będziemy brali niej udział do Końca Świata i Jeden Dzień Dłużej ...