Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

Klauzula informacyjna

Artykuły

 • Klauzula realizacji obowiązku informacji a zakresie ochrony danych osób fizycznych

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), przekazujemy Państwu poniższą informację.

   

  Administrator danych

  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jakie dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami jest Dom Pomocy Społecznej imienia dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański.

   

  Inspektor ochrony danych

  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Annę Dudek, z którą można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iodo@dpsszpegawsk.pl lub adres pocztowy: Dom Pomocy Społecznej imienia dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański.

   

  Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  • Realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej
  • Rekrutacji na wolne stanowiska pracy
  • Realizacji obowiązków pracodawcy
  • Promocji działań placówki

   

  Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw,
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

   

  Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

   

  Prawa osób

  Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, na które kandydat wyraził zgodę oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.

  Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

  W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania danych.

   

  Odbiorcy danych

  Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

   

  Okres przechowywania danych

  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków  statystyki  i archiwizacji.

  • Dane mieszkańców  zawarte w teczkach indywidualnych będą przechowywane przez okres 50 lat od opuszczenia DPS lub zgonu mieszkańca.
  • Dane mieszkańców  zawarte księgach ewidencyjnych oraz księgach i rejestrach meldunkowych będą przechowywane przez okres 50 lat.
  • Dane mieszkańców zawarte w rejestrach mieszkańców przebywających poza DPS będą przechowywane przez okres 5 lat.
  • Dane mieszkańców zawarte w dokumentacji dotyczącej odpłatności za pobyt w DPS, rentami i emeryturami prowadzonej przez pracowników socjalnych będą przechowywane przez okres 5 lat.
  • Dane kandydatów do pracy podczas trwania procesu rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.
  • Dane kandydatów do pracy zawarte w podaniach składanych poza okresem ogłoszonej rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji i będą przechowywane przez 12 miesięcy.
  • Dane pracowników będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia stosunku pracy dla pracowników zatrudnionych od 01 stycznia 2019 roku, a dla pozostałych przez okres 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy. W przypadku wyrażenia zgody do dnia jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez okres przechowywania akt osobowych.
  • Zleceniobiorców będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • Innych osób będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody.

   

  Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

  DPS w Szpęgawsku nie prowadzi automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

  Czytaj Więcej o: Klauzula realizacji obowiązku informacji a zakresie ochrony danych osób fizycznych

Banery/Logo