Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

Tryb przyjęć

Artykuły

 • Tryb przyjęć

  Podstawę prawną do skierowania do domów pomocy społecznej stanowi art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej , którego treść mówi , że „osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności , niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych , przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej".

  Jeśli zostały spełnione powyższe przesłanki , do wydania decyzji kierującej do odpowiedniego typu domu konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów.

  Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się osobę na podstawie :

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej , złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna , a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej,
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę,
  • zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej lub o dochodach opiekunów prawnych ( jeśli sprawa dotyczy skierowania osoby ubezwłasnowolnionej , nie posiadającej dochodu).

   

  Odpłatność w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

  Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na rok 2022 został ustalony Zarządzeniem Starosty Starogardzkiego i wynosi 4874,38 zł
  Zarządzenie 15/2022 z dnia 21.02.2022 roku - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego.

  Mieszkaniec Domu ponosi koszty utrzymani w palcówce w wysokości 70 % swego dochodu tj. z renty, emerytury , zasiłku lub innego źródła dochodu .

  Różnicę miedzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania , a kwotą wnoszoną przez mieszkańca ponoszą zależnie od sytuacji życiowej współmałżonek, dzieci lub gmina na terenie której ostatnio przebywał mieszkaniec.

  Czytaj Więcej o: Tryb przyjęć

Banery/Logo